“expert engineering” – environmental oriented engineering”       
 
Izdvajamo
 
  Procena uticaja
na životnu sredinu - EIA

    Strateška procena uticaja na životnu sredinu - SEA
   Rekultivacija degradiranih površina
     Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenje - IPPC
 

  Politika kvaliteta
  Referenc lista
Kontaktirajte nas
     
 

Usluge

Expert Inženjering d.o.o.

 

     Expert Inženjering d.o.o. razvija više poslovnih linija. One su integrisane sa permanentnim ekološkim
istraživanjima i povezane sa akademskim znanjem preko saradnje sa Univerzitetima i Institutima u cilju preuzimanja informacija i inovacija sa naučno-tehničkog aspekta i razvoja i podizanja nivoa naših usluga.

     Expert Inženjering d.o.o. multidisciplinarni tim obezbeđuje širok raspon usluga u oblasti zaštite životne sredine uključujući:

Expert Inženjering d.o.o.


DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
EXPERT-INŽENJERING DOO ŠABAC Stojana Novakovića 27/II, 15000 Šabac,
PIB:101898689 Matični br:17258770 TR165-15378-83 WWW.experteng.co.rs
 
     
design by NormaReclamare