“expert engineering” – environmental oriented engineering”       
 
Izdvajamo
 
  Procena uticaja
na životnu sredinu - EIA

    Strateška procena uticaja na životnu sredinu - SEA
   Rekultivacija degradiranih površina
     Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenje - IPPC
 

  Politika kvaliteta
  Referenc lista
Kontaktirajte nas
     
 

Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SEA)

Oblik procene životne sredine

 

      Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SEA) je oblik procene životne sredine primenjene u planovima, politikama i programima, a ne u projektima.

      Njen cilj je da obezbedi da se ekološke posledice nekih programa i planova utvrde i ocene u pripremi a pre usvajanja tih planova i programa. Expert Inženjering pruža uslugu strateške procene uticaja urbanističkih planova u saradnji sa više urbanističkih preduzeća u Republici Srbiji uključujući:

  • Izradu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja programa i plana na životnu sredinu.
  • Učešće u radu komisija za planove,
  • Javnu prezentaciju izveštaja o strateškoj proceni uticaja,
  • Učešće u javnoj raspravi,


Strateška procena uticaja na životnu sredinu
 
DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
EXPERT-INŽENJERING DOO ŠABAC Stojana Novakovića 27/II, 15000 Šabac,
PIB:101898689 Matični br:17258770 TR165-15378-83 WWW.experteng.co.rs
 
     
design by NormaReclamare