“expert engineering” – environmental oriented engineering”       
 
Izdvajamo
 
  Procena uticaja
na životnu sredinu - EIA

    Strateška procena uticaja na životnu sredinu - SEA
   Rekultivacija degradiranih površina
     Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenje - IPPC
 

  Politika kvaliteta
  Referenc lista
Kontaktirajte nas
     
 

Rekultivacija degradiranih površina

Expert Inženjering d.o.o.

 

     Problematika reintegracije degradiranih površina ljudskom delatnošću, tretirana je kroz: Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o geološkim istraživanjima, Zakon o rudarstvu, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o vodama, Zakon o šumama, pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima, pravilnik o sadržini rudarskih projekata, pravilnik o kriterijumima za određivanje lokacije i uređenje deponija otpadnih materijala. Izrada Projekta rekultivacije degradiranih površina je jedna od obaveznih mera zaštite životne sredine.

      
     Expert Inženjering pruža celokupnu uslugu uključujući i inženjering usluge koje podrazumevaju podnošenja Zahteva u ime Investitora sa pratećom dokumentacijom za izdavanje neophodnih Mišljenja, Saglasnosti i Rešenja nadležnih republičkih organa (Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo rudarstva i energetike).Rekultivacija degradiranih površin
 
DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
EXPERT-INŽENJERING DOO ŠABAC Stojana Novakovića 27/II, 15000 Šabac,
PIB:101898689 Matični br:17258770 TR165-15378-83 WWW.experteng.co.rs
 
     
design by NormaReclamare