“expert engineering” – environmental oriented engineering”       
 
Izdvajamo
 
  Procena uticaja
na životnu sredinu - EIA

    Strateška procena uticaja na životnu sredinu - SEA
   Rekultivacija degradiranih površina
     Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenje - IPPC
 

  Politika kvaliteta
  Referenc lista
Kontaktirajte nas
     
 

Integralno sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC)

Izrada celokupne dokumentacije

 

Expert Inženjering nudi izradu celokupne dokumentacije koja se prilaže uz Zahtev za izdavanje integrisane dozvole (Integral Pollution Prevention and Control - IPPC):

  1. Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja (za postojeća postrojenja) ili Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (za nova postrojenja),
  2. Studiju o proceni opasnosti od udesa,
  3. Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja (ili aktivnosti) propisanim uslovima,
  4. Plan monitoringa,
  5. Plan upravljanja otpadom,
  6. Plan mera za efikasno korišćenje energije,
  7. Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica,
Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.
Integralno sprečavanje i kontrola zagađenja
 
DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
EXPERT-INŽENJERING DOO ŠABAC Stojana Novakovića 27/II, 15000 Šabac,
PIB:101898689 Matični br:17258770 TR165-15378-83 WWW.experteng.co.rs
 
     
design by NormaReclamare