“expert engineering” – environmental oriented engineering”       
 
Izdvajamo
 
  Procena uticaja
na životnu sredinu - EIA

    Strateška procena uticaja na životnu sredinu - SEA
   Rekultivacija degradiranih površina
     Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenje - IPPC
 

  Politika kvaliteta
  Referenc lista
Kontaktirajte nas
     
 

Zastupanje

Expert Inženjering d.o.o.

 

     Tokom desetogodišnjeg perioda na izradi ekoloških projekata, Expert Inženjering d.o.o. je prepoznao zahteve klijenata za integralnom uslugom. Ovi zahtevi su doveli do proširenja delokruga naših aktivnosti u pravcu obezbeđivanja tržišta neophodnim tehničkim sistemima za zaštitu životne sredine.
     2008. formiran je nukleus koji se bavi poslovima zastupanja domaćih i stranih principala specijalizovanih za projektovanje, proizvodnju i distribuciju tehničkih sistema i uređaja za tretman otpadnih voda, sistema za otprašivanje i drugih uređaja propisanih tehničkim merama zaštite životne sredine u okviru ekoloških projekata urađenih od strane Expert-Inženjeringa.

 
Joseph Egli Italia Srl
TECHNICAL ECOLOGICAL ACTIVITIES
Via Giacomo Leopardi, 4
35035 Mestrino (PD) Italia


mail: tea@egli.it
www: www.egli.it
Joseph Egli Italia Srl
 
EXPERT INŽENJERING DOO
 
DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
EXPERT-INŽENJERING DOO ŠABAC Stojana Novakovića 27/II, 15000 Šabac,
PIB:101898689 Matični br:17258770 TR165-15378-83 www.experteng.co.rs
 
     
design by NormaReclamare